Telefoonnummer

06 12 868 112

E-mail

monique@gezondheidshuis-holten.nl

Openingstijden

Ma-do: 10 - 17

Zijn weerstand en geneeskracht een uitdrukking van hetzelfde, of wijken ze af van elkaar? Ik ging op onderzoek uit en vond het volgende:

De definitie van weerstand is:

Weerstand is het vermogen van het menselijk lichaam om negatieve invloeden van buitenaf te weren en ervoor te zorgen dat deze invloeden het lichaam niet ziek kunnen maken. De hoogte van de weerstand hangt af van het afweersysteem. Dit is een immuunsysteem dat bestaat uit witte bloedcellen en antistoffen, die ervoor zorgen dat virussen en bacteriën binnen het lichaam geen kans krijgen. De vorming van het afweersysteem gebeurt voornamelijk door lymfocyten. Daarnaast maakt het lichaam andere afweerstoffen aan, die ervoor zorgen dat de weerstand voldoende blijft.

Bovenstaand is een benadering met het lichaam als uitgangspunt.

De definitie van geneeskracht is:

Het ziektegenezend vermogen. …. dat is alles.

Om er toch verder op in te gaan pakte ik het Organon erbij. Het Organon is HET boek waarin de grondlegger van de homeopathie (Samuel Hahnemann) puntsgewijs aantekende wat in zijn ogen ziekte en gezondheid inhoudt.

Hij noemt het geen geneeskracht, maar levenskracht (en ook met moeilijk woord: Dynamis). Hij schrijft: Als de mens gezond is, heerst de spirituele levenskracht, die als levenskracht het stoffelijk lichaam leven doet, onbeperkt. Ze houdt al zijn delen in een bewonderenswaardig harmonische, levende werking, die zich uit in voelen en handelen, zó, dat de met verstand toegeruste psyche zich vrij van dit levende, gezonde instrument kan bedienen voor de hogere bedoelingen van ons bestaan.

Best lastig om te begrijpen! Daarom gaat hij verder met te beschrijven wat het niet is, zoals gebruikelijk in de filosofie. Zo gaat hij verder: Als men de levenskracht wegdenkt, is ons stoffelijk organisme niet in staat te voelen, te handelen, zich in stand te houden. Alleen dat onstoffelijke (die levenskracht, dat levensbeginsel), dat in gezondheid en ziekte het organisme aan de gang houdt, maakt dat de mens beleeft en functioneert.

Bovenstaand is een benadering met zowel lichaam als geest als uitgangspunt.

Conclusie over de woorden weerstand of geneeskracht

Welke kies jij: weerstand of geneeskracht?

Ik kies geneeskracht, omdat ik denk dat onze gezondheid bepaald wordt door de totaliteit van ‘je goed (in je vel) voelen’ + een zo optimaal mogelijk functionerend lichaam. En er is wederzijdse beïnvloeding van lichaam en geest.

Bovendien: Voor mij klinkt ‘weerstand’ als angst voor ziekte en ‘geneeskracht’ als vertrouwen in je gezondheid.