Telefoonnummer

06 12 868 112

E-mail

monique@gezondheidshuis-holten.nl

Openingstijden

Ma-do: 10 - 17

Lichaam & geest wel of niet een geheel?

Eeuwen geleden was het niet meer dan logisch dat lichaam en geest (ziel) als een geheel werd gezien. Een andere gedachte ontstond in de 16e-17e eeuw, met het ontstaan van de moderne wetenschap. Hierin werd onderscheid aangebracht tussen lichaam en geest (ziel). Dit onderscheid maakte het voor de christelijke kerk acceptabel om medisch onderzoek toe te staan. Volgens de kerk was het lichaam de zetel van de ziel. De ziel was belangrijk, het lichaam was ondergeschikt. Om die reden kon de kerk akkoord gaan met het opensnijden van lichamen voor wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor begon het moderne inzicht in de werking van het lichaam, maar ontstond er ook een mechanische visie op het lichaam.

Een kanteling is gaande

In de huidige tijd is er een kanteling in bovenstaande visie. Meer en meer wordt aangetoond dat lichaam en geest wel degelijk een geheel zijn. (Huis)Artsen staan op, zoals bijvoorbeeld Jurriaan Galavazi, de psychiater Bram Bakker die zelfs om deze reden ‘gestopt’ is al psychiater. Ook wetenschappers als Masaru Emoto en Pierre Capel staan ruimschoots in de aandacht.

Ook psychologische en sociale aspecten worden in het nu overheersende medische model genegeerd, terwijl ze wel een belangrijk onderdeel vormen van gezondheid. Denkwijze en omgeving zijn van invloed op het ontstaan, het verloop en de beleving van ziekte en gezondheid.

In mijn visie zijn lichaam en geest een geheel

Homeopathie is een geneeswijze die sinds het ontstaan in 1807 deze samenhang wel als uitgangspunt heeft genomen. Homeopathie is een van de weinige geneeswijzen, die zowel lichaam als geest tegelijkertijd bij herstel betrekt. Alle middelen hebben zowel een lichamelijke als een geestelijke component. Vele mensen hebben door homeopathie hun gezondheid terug gekregen. Waar ziekte kan komen, kan het ook weer gaan.